Bij de bouw en inrichting van de Techumerpleats, gezondheidscentrum de Zuidlanden hebben we getracht de oude sfeer te behouden. Dat is grotendeels gelukt door het hergebruik van oorspronkelijke materialen.
In het bijgevoegde filmpje ziet u Hendrik ten Hoeve die in 2007 de oorspronkelijke boerderij verkent, tezamen met boer Sjoerd Wartena en diens zoons Douwe Wartena.

Hendrik ten Hoeve (1945-2009) was onderwijzer en gemeenteraadslid, maar bovenal stadskenner. Hij was een echte verteller en het historisch geweten van de stad. Daarnaast was hij de stimulator van allerlei inititieven op het gebied van de Leeuwarder historie. Na zijn plotselinge dood in 2009 is een ruimte in het Historisch Centrum Leeuwarden naar hem vernoemd.

Tot heden ten dage blijft de familie Wartena betrokken bij de Techumepleats.. De oude arreslee, te zien in het laatste deel van van het filmpje is door de familie Wartena in ere hersteld en heeft een prominente plek in onze wachtkamer gekregen.

Other articles

Martha Ament

8 juni 2021

Martha Ament

29 maart 2021