CONTACT

Behandelingen vinden op afspraak plaats
en verlopen rechtstreeks via de zorgverlener.
Apotheek Buitenhove is op werkdagen aanwezig
van 16.00u- 17.00u.

Techumerpleats
Gezondheidscentrum Zuidlanden
Molkenkelder 2
8941 AJ  Leeuwarden