Huisartsenpraktijk it Kleaster

Onze hoofdlocatie is gelegen in het gezondheidscentrum it kleaster in Wytgaard.  Sinds 2016 zijn we gestart met het houden van spreekuur in de Techumerpleats.

Wij bieden hier nu inmiddels iedere werkdag spreekuur van huisarts, doktersassistente en praktijkondersteuner.

Voor algemene informatie over de praktijk verwijzen wij u graag naar de website: www.itkleaster.uwartsonline.nl

Nieuwe patiënten woonachtig in Goutum en de Zuidlanden kunnen wij helaas momenteel niet inschrijven.

Contact

Huisartsenpraktijk it Kleaster biedt iedere werkdag spreekuur van huisarts, doktersassistente en praktijkondersteuner.