Voor-Keur is een onafhankelijk keuringsbureau voor rijbewijs- en medische keuringen. Wij werken samen met BIG geregistreerde keuringsartsen.

Contact

Voor het maken van een rijbewijskeuring of medische keuring in de Techumerpleats kunt u contact opnemen via