Huisartsenpraktijk it Kleaster

Mijn naam is Dré Bartels en ik ben huisarts in Wytgaard.

Ik ben opgeleid als dokter in Utrecht en als huisarts in Rotterdam. In 2001 heb ik me gevestigd  in Wirdum in Friesland. In 2017 zijn wij verhuisd naar de praktijk in Wytgaard.

De Techumerpleats is  een gezondheidscentrum met verschillende werkers in  de eerste lijn. Ik ben daarbij vanaf het begin betrokken geweest. Het is een enthousiaste groep zorgverleners.

Lize Roetman en ik  geven met veel plezier invulling aan de zorg op huisartsgeneeskundig gebied in de Techumerpleats. Ons motto daarbij is: “Gezondheid begint bij jezelf, wij ondersteunen u hierin graag en zo nodig doen we meer.”

Dré Bartels
Huisarts


 058 – 76 34 513

https://itkleaster.uwartsonline.nl