Huisartsenpraktijk it Kleaster

In 2016 zijn we gestart met het houden van praktijk in de Techumerpleats, Gezondheidscentrum De Zuidlanden.

Wij bieden hier nu iedere werkdag spreekuurtijd aan.

Voor inschrijven, een afspraak maken of algemene informatie over onze praktijk verwijs ik u naar onze website.

 

Lize Roetman
Huisarts


 058 – 76 34 513

https://itkleaster.uwartsonline.nl