Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en kun je ook relatie- of gezinstherapie noemen. In mijn praktijk bied ik beide.

Eén van de uitgangspunten in het systemisch denken is dat een probleem nooit op zichzelf staat. Immers, iemands sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. Mensen beïnvloeden elkaar voortdurend, we kunnen niet niet-communiceren.

Systeemtherapie heeft geen duidelijk protocol, het gaat niet zozeer over praktische tips en trucs. Therapeutische verandering is iets dat gebeurt. Soms.

Wat ik graag met jullie wil proberen is het creëren van een context waarin dingen besproken kunnen worden die thuis (nog) niet besproken kunnen worden. Zodat we een gesprek kunnen voeren, wat nog niet eerder gevoerd kon worden.

Gezinstherapie

In je rol als ouder ben je het meest kwetsbaar is mijn mening. In alle verschillende rollen die we hebben, als dochter of zoon van onze ouders, als broer of zus, buurvrouw of werknemer, in geen enkele rol willen we het zo goed doen als in onze rol als ouder en opvoeder.

Dat maakt dat hulp vragen voor je kind mogelijk een beladen iets kan zijn.

Vragen, twijfels of gevoelens van schaamte en onzekerheid hierover, bijvoorbeeld met betrekking tot je eigen rol als ouder hierin, zijn dan ook eerder een soort niet-onlogisch verschijnsel. Het is dapper om hulp te vragen en ik zie het dan ook als een voorbeeld van goed ouderschap.

Relatietherapie

In relatietherapie gaan kan beladen zijn, spannend of ongemakkelijk. Het kan een opluchting zijn omdat er ruimte ontstaat. Het kan zijn dat de ene partner meer gemotiveerd is dan de ander. Of dat er een ultimatum is gesteld. Dat er veel van afhangt. Of dat jullie samen denken dat het prettig is als een derde eens meedenkt in jullie (communicatie)patronen.

Meestal gaan mensen in relatietherapie met als doel het verbeteren van hun relatie. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je de communicatie wilt verbeteren of een relationele impasse wilt doorbreken. Het kan gaan over afstand en nabijheid, eenzaamheid, verwachtingen, fase-overgangen en seksualiteit.

Het gaat denk ik niet zozeer over ‘hoe blijven we bij elkaar?’ maar meer over ‘hoe vinden we elkaar terug?’

Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen we over en weer kijken of er een klik is. Dat is naar mijn mening het meest belangrijk en vanuit die klik gaan we samen kijken hoe we verder gaan.

Mocht bovenstaande meer vragen oproepen of wil je meer over mij weten. Op mijn website staat nog iets uitgebreider wie ik ben en wat ik doe.

Contact

Systeemtherapie en gezinstherapie. Op mijn website staat nog iets uitgebreider wie ik ben en wat ik doe.