Nieuwbouw 2184 days ago
Juli 2015 hoogste punt Techumerpleats

Op 14 juli 2015 is het hoogste punt bereikt. De officiële handeling, het hijsen van de vlag, werd verricht door wethouder Andries Ekhart. Na afloop konden de aanwezigen genieten van een alcoholvrij Techumer Pilske.

Nieuwbouw 2261 days ago
Mei 2015: Fundering gestort

De fundering is gestort. Het is nog moeilijk voor te stellen hoe de Techumerpleats er uit zal komen te zien.

Nieuwbouw 2329 days ago
Maart 2015: De sloopwerkzaamheden zijn gestart

Er wordt getracht zoveel mogelijk bestaand materiaal te bewaren zodat het weer hergebruikt kan worden. Dit betekent dat alle steentjes zullen worden afgebikt en schoongemaakt. Ook de stalramen komen weer terug. Of er genoeg dakpannen zijn, is de vraag. Tijdens de harde storm zijn er vele gesneuveld.