De Sportpleats
19 december 2016
0

Op 2 januari 2017 opent de Sportpleats haar deuren.  Op de eerste verdieping in de Techumerpleats bevindt zich de Groene Zaal van waaruit tal van (sport) activiteiten zullen worden aangeboden.

Voor informatie over het aanbod en gratis proeflessen verwijzen wij u naar www.sportpleats.nl