Onderlinge samenwerking vanuit de Techumerpleats, gezondheidscentrum de Zuidlanden
24 oktober 2016
0

Na een periode van gewenning en opbouw merken de zorgverleners van de Techumerpleats dat er gaandeweg meer ruimte ontstaat voor samenwerking.
Samenwerking met u, onze klant, maar ook onderlinge samenwerking ten gunste van onze klant.
Het ouderschapscafé heeft interessante input opgeleverd waar zowel het Kind- en Jeugdcentrum Leeuwarden, verloskundepraktijk Dochter&zn, , De Kraamvogel en homeopaat Alja Schokker mee verder kunnen. Er worden door hen en andere zorgverleners plannen gemaakt om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren over tal van onderwerpen. Heeft u wensen of behoeften, maak het ons kenbaar. Wij spelen graag in op de behoefte van onze (toekomstige) klant.